GAZ | WODA | KANALIZACJA

KAWO PROJEKT

Specjalizujemy się w wykonywaniu projektów i budową sieci oraz przyłączy: gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Projektujemy instalacje gazowe oraz prowadzimy wykonawstwo instalacji, dla budynków jedno i wielorodzinnych oraz użyteczności publicznej w regionie.

Zapraszamy do

kontaktu

+48 509501136

biuro@kawoprojekt.pl

SIECI GAZOWE

Jesteśmy liderem

w regionie

Zajmujemy się projektem i wykonawstwem sieci i przyłączy gazowych dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych usługowych, użyteczności publicznej itp. Koszt prac projektowych ustalamy w każdym przypadku indywidualnie biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz możliwe do napotkania trudności. W celu uzyskania wyceny prosimy o przesłanie mapy do celów informacyjnych lub projektowych i warunków technicznych.

Przykładowe realizacje:

SIECI WODNO KANALIZACYJNE

Budujemy również

Sieci i przyłącza wod-kan

Zajmujemy się również projektowaniem oraz wykonawstwem sieci i przyłączy wod-kan dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych usługowych, użyteczności publicznej itp. Koszt prac projektowych ustalamy w każdym przypadku indywidualnie biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz możliwe do napotkania trudności. W celu uzyskania wyceny prosimy o przesłanie mapy do celów informacyjnych lub projektowych i warunków technicznych.

Przykładowe realizacje:

Usługi jakie oferujemy:

Zajmujemy się projektem i wykonawstwem sieci i przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych usługowych, użyteczności publicznej itp.

Wykonujemy projekty instalacji wewnętrznych – sanitarnych dla budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych usługowych, użyteczności publicznej.

Wykonujemy przeglądy okresowe obiektów w zakresie sanitarnym

Wykonujemy projekty i wykonawstwo przydomowych oczyszczalni ścieków.

Załatwiamy wszelkie formalności za inwestora. 

Wykonujemy projekty, projekty techniczne, operaty wodnoprawne oraz wykonawstwo dotyczące odwodnienia terenów i obiektów.

Zaufali nam

Galeria zdjęć

Kontakt:

ul. św. Wawrzyńca 51
98-300 Wieluń – Dąbrowa
NIP: 8321147604
tel: +48 509 501 136
e-mail: biuro@kawoprojekt.pl

Biuro: 
Wojska Polskiego 2
98-300 Wieluń

Copyright 2022 kawoprojekt.pl